Hubit Oy: Rekisteri & Tietosuoja-seloste

Tämä on Hubit Oy:n  henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuoja-seloste. Laadittu 1.8.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä 
Hubit Oy
0825460-3
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki
info@hubit.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Hubit Oy, info@hubit.fi

 

3. Rekisterin nimi 
Hubit Oy:n markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Hubit kerää asiakastietoja pystyäkseen tarjoamaan asiakkailleen hyödyllisiä kohdennettuja ja yksilöityjä palveluita. Asiakasrekisterin tarkoituksena on hoitaa asiakassuhdetta. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää sähköpostitse tietoa Hubit Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden ajankohtaisista asioista, tapahtumista, tuotteista tai palveluista. Pyrimme minimoimaan kerättävän tiedon määrän ja säilytysajan. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaasta:

Asiakkaan nimi

Titteli

Yritys

Sähköposti

Puhelin

Toimiala

Tiedot tilatuista palveluista

 

Tietolähteenä toimii asiakkaan netissä täyttämissä lomakkeissa ja/tai yhteydenpidossa antamat tiedot.

Hubit käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä oleva henkilö on joko jättänyt yhteystietonsa lomakkeella osoitteessa www.hubit.fi,

edustaa yritystä, joka on Hubit Oy:n asiakas tai yhteistyökumppani, jolloin tietolähde on Hubit Oy:n markkinointirekisteri. Henkilö on voinut muuten myös ilmaista suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle.

Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa markkinointirekisteristä blogisivulla olevan linkin kautta.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muutoin, kun se on tarpeen viestinnän onnistumiseksi ja tällöinkin henkilötietolain edellytykset huomioiden.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi.

 

Yhteystiedot säilytetään Hubit Oy:n CRM-järjestelmässä. Hubit Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 

10. Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Tiedot asiakkaasta voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Pyynnöt tietojen poistamisesta tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

 

Haluatko katkaista kaiken yhteydenpidon?

Voit myös poistaa itsesi helposti kaikesta viestinnästä alla olevan lomakkeen avulla.

E-mail osoitteesi